• Samodzielność dziecka

    • Dlaczego jedne dzieci są bardziej samodzielne, a inne mniej? Czy dzieci mogą być z natury samodzielne, gdyż maja pewne predyspozycje wrodzone? Jaki wpływ na kształtowanie samodzielności mają rodzice? Jak wdrażać dziecko do samodzielnego działania, do samodzielnej pracy?

      

     • Stopień samodzielności dziecka zależy od tego jak postępują z nimi dorośli, którzy je wychowują, a więc przede wszystkim zależy od rodziców lub bezpośrednich opiekunów.
     • Stopniowe przyzwyczajanie dzieci do samodzielności rozpoczyna się już w drugim roku życia i trwa dopóty, dopóki dziecko jest pod opieką rodziców.
     • Już od pierwszych lat życia należy długo, cierpliwie, systematycznie i konsekwentnie przyzwyczajać do samodzielności, do tego by samo jadło, ubierało się, rozbierało i układało swoje ubranka, sprzątało po sobie, myło się.
     • Obok uczenia dziecka samoobsługi cenne jest również wdrażanie go do wykonywania pewnych domowych obowiązków (podlewanie kwiatów, ścieranie kurzu, wynoszenie lekkich śmieci).
     • Niecierpliwość, zbytnia nerwowość, pośpiech, a także przesadna troskliwość są wrogami samodzielności.
     • Wdrażanie do samodzielnej pracy, do obowiązkowości to trudna sztuka. Trzeba zachować umiar i właściwe proporcje. Nasza pomoc musi być bardzo taktowna i dyskretna.

      

      

     Opracowała Katarzyna Wieczorek

     na podstawie artykułu J. Gładysz, Bliżej przedszkola, 2009, nr 9.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych