• MOTYLKI

    • Zobacz obraz źródłowy        

     MOTYLKI

         ROK SZKOLNY 2021/2022

      

     NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W  GRUPIE "MOTYLKI":

         MAGDALENA STACHAK

     KRYSTYNA WESOŁOWSKA

        JOANNA SEREDA

        MIRELLA KRAKOWCZYK

         OLIWIA NIESTRÓJ- zabawy z językiem angielskim

         ALEKSANDRA WOLNER - zabawy muzyczno - rytmiczne

         MARTYNA WITOSZ - religia

         

      WOŹNA ODDZIAŁOWA:

        BARBARA BERLIŃSKA

             

          

     OPIS GRUPY:

      

      

      Nasza grupa liczy 25 dzieci: 12 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci szybko się zintegrowały i chętnie się razem bawią. "Motylki" z zainteresowaniem uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Bardzo lubią zabawy w kącikach zaiteresowań oraz na świeżym powietrzu.

       

                                    

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     8.00-13.00 Realizacja Podstawy Programowej 

     6:00- 8:00

     Grupa łączona-schodzenie się dzieci,                                    kontakty indywidualne, gry i zabawy przy stoliku

     8:00- 8:30

     Zabawy integracyjne, zajęcia porządkowo-gospodarcze, ćwiczenia poranne.

     8:30- 9:00

     Śniadanie,zabiegi higieniczne po śniadaniu.

     9:00-10:00

     Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizowania zadań określonych w podstawie programowej, zabawy ruchowe.

     10:00-11:45

     Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych oraz wspomagające rozwój dziecka, pobyt  na  świeżym   powietrzu - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. 

     11:45-12:00

     Zabiegi higieniczo-porządkowe przed obiadem.

     12:00-12:30

     Obiad, zabiegi higieniczne po posiłku.

     12:30-13:00

     Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

     13:00-14:00

     Zajęcia dodatkowe z oferty edukacyjnej przedszkola prowadzone poza podstawą programową  – działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych.

     14:00-14:30

     Czynności porządkowe i higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek.

     14:30-15:00

     Gry i zabawy dywanowe/stolikowe pod kierunkiem nauczyciela.      

                                                 

     TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

          aktywność            językowo - literacka

      i  słuchowa

         aktywność      matematyczna

      

      aktywność   

     językowo -   literacka

      i  słuchowa

      

     aktywność   społeczno - przyrodnicza

         aktywność    muzyczna

      

      

      

          aktywność   ruchowo -          zdrowotna

      

      

         aktywność         plastyczno -    techniczna

      i grafomotoryczna

      aktywność   muzyczna

       aktywność   ruchowo-zdrowotna

            aktywność                   plastyczno -        techniczna

      i grafomotoryczna

     zabawy z językiem  angielskim

     religia

           religia

      

     zabawy z językiem angielskim

      

      

     TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

      

     MIESIĄC

     TYDZIEŃ  DATA TEMATYKA

      

     październik

      4-8.10

      WRAŻLIWOŚĆ/  Idzie jesień przez świat

     II  11-15.10

     WRAŻLIWOŚĆ/Jesienna przyroda

     III

      18-22.10

      ZDROWIE/. Koszyk Pani Jesieni

     IV  25-29.10

     ZDROWIE/Skarby jesieni

        

      

      

      

      

     TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     rytmika 13.00-13.30

     zabawy ruchowe z elementem gimnastyki korekcyjnej

     zabawy muzyczno-ruchowe zabawy językowe rytmika 13.00-13.30
     zabawy matematyczne zabawy stolikowe zabawy językowe

     zabawy i ćwiczenia  grafomotoryczne

      

     zabawy z muzyką relaksacyjną
  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych