• MISIE

    • misie2

     „MISIE”

                  rok szkolny 2021/2022

      

     NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W GRUPIE:

      

      

     Katarzyna Wieczorek

      

     Zuzanna Wachowska

     Martyna Witosz - religia

      

     WOŹNA ODDZIAŁOWA

     Justyna Gębalczyk

      

     OPIS GRUPY:

     "Misie” są grupą dzieci 5 letnich.

     Grupa liczy 25 osób,

     wśród których jest 13 chłopców i 12 dziewczynek.

     Dzieci z grupy " Misiów" są pogodne, otwarte,

     ciekawe
     i aktywne zarówno  podczas zabaw jak
     i zajęć.

      

      

      

      

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     8:00 – 13:00 – realizacja Podstawy Programowej

     7:00- 8:00

     Schodzenie się dzieci (grupy łączone) - kontakty indywidualne, zabawy dowolne w  kącikach tematycznych i praca w małych zespołach.

     8:00- 8:15

     Zajęcia porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne.

     8:15- 8:30

     Czynności samoobsługowe-zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

     8:30- 9:00

     Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

     9:00-10:00

     Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające
     z realizowania zadań określonych w Podstawie Programowej, zabawy     
     i ćwiczenia ruchowe.

     10:00-11:45

     Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych oraz wspomagające rozwój dziecka. Pobyt  na  świeżym   powietrzu -   zabawy   ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

     11:45-12:00

     Zabiegi higieniczne przed obiadem.

     12:00-12:40

     Obiad.  Zabiegi higieniczne po posiłku.

     12:40-13:00

     Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

     13:00-14:00

     Zajęcia dodatkowe z oferty edukacyjnej przedszkola prowadzone poza Podstawą Programową  – działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych.

     14:00-14:30

     Czynności porządkowe i higieniczne przed podwieczorkiem. Podwieczorek.

     14:30-15:30

     Gry i zabawy dywanowe/stolikowe pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy dowolne.

     TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     AKTYWNOŚĆ

     JĘZYKOWO-

     LITERACKA 

      

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

     PRZYRODNICZA

      

      

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

      MUZYCZNA

      

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

     MATEMATYCZNA

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

     JĘZYKOWO-

           LITERACKA

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

     PLASTYCZNO/

     TECHNICZNA

     I GRAFOMOTORYCZNA

      

      

     AKTYWNOŚĆ 

     RUCHOWO-

     ZDROWOTNA

      

      

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ 

     PLASTYCZNO-

     TECHNICZNA

     I GRAFOMOTORYCZNA

      

      

      

      

      

      

     AKTYWNOŚĆ

     RUCHOWO-ZDROWOTNA
      

      

      

      

      

      

                    AKTYWNOŚĆ 

     MUZYCZNA

      

      

      

      

      

        

     TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  DODATKOWYCH                

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     • Gry i zabawy dydaktyczne

      

        

     • Zabawy grafomotoryczne

      

       


     • Gimnastyka buzi i języka

      

      

     • Zabawy muzyczno- rytmiczne

     • Zabawy

     muzyczno- rytmiczne

      

      

             

     TYGODNIOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

      

     MIESIĄC

     TYDZIEŃ  DATA TEMATYKA

     GRUDZIEŃ

      

     I

     29.11-03.12

     Jak wyglądał świat przed 

     milionami lat.

     II 06.12-10.12

     Idzie zima ze śniegiem.

     III 13.12-19.17

     Idą święta.

     IV 20.12-24.12

      

     Święta tuż, tuż...

      


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych