• PSZCZÓŁKI

    • "PSZCZÓŁKI "     

           ROK SZKOLNY 2021/2022

      

     NAUCZYCIELE pracujący w grupie "Pszczółki":

     Malwina Michalik

     Zuzanna Wachowska

     Martyna Witosz

      

               WOŹNA ODDZIAŁOWA:

     Monika Wegner

      

           

     OPIS GRUPY:

     • Pszczółki są grupą mieszaną 4 i 5- latków (mamy dziewiętnaścioro - 4-latków i sześcioro - 5-latków).
      W skład grupy wchodzi 12 dziewczynek i 13 chłopców. Grupa bardzo szybko się zintegrowała, dzieci lubią przebywać w swoim towarzystwie i już zawiązały się pierwsze przedszkolne przyjaźnie. Dzieci przyzwyczaiły się do rówieśników oraz swoich pań i bardzo chętnie bawią się w kącikach zainteresowań. Dzieci bardzo lubią zabawy muzyczno - ruchowe oraz zabawy taneczne.

      

      

      

      

      RAMOWY ROZKŁAD DNIA : 

     8.00-13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

     8:00- 8:30

     Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne, zabawy integracyjne, zajęcia porządkowo-gospodarcze, ćwiczenia poranne.

     8:30- 9:00

     Śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu.

     9:00-10:00

     Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizowania zadań określonych w podstawie programowej, zabawy ruchowe.

     10:00-11:45

     Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych oraz wspomagające rozwój dziecka, pobyt  na  świeżym   powietrzu - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. 

     11:45-12:00

     Zabiegi higieniczno-porządkowe przed obiadem.

     12:00-12:30

     Obiad, zabiegi higieniczne po posiłku.

     12:30-13:00

     Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

     13:00-14:00

     Zajęcia dodatkowe z oferty edukacyjnej przedszkola prowadzone poza podstawą programową  – działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych.

     14:00-14:30

     Czynności porządkowe i higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek.

     14:30-15:00

     Gry i zabawy dywanowe pod kierunkiem nauczyciela.      

     15.00-17.00 Zajęcia w grupie łączonej- zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu.

                                                 

     TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH:

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

     Aktywność językowo- literacka
     i słuchowa

     Aktywność muzyczna

      

     Aktywność językowo- literacka i  słuchowa

     Aktywność matematyczna

     Aktywność muzyczna

     Aktywność plastyczno- techniczna
     i grafomotoryczna

     Aktywność ruchowa

     Aktywność przyrodnicza

     Aktywność ruchowa

     Aktywność plastyczno- techniczna
     i grafomotoryczna

      Język angielski

     Religia

      

     Religia

     Język angielski

      

      

      ZAJĘCIA DODATKOWE:

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     Zabawy muzyczno-rytmiczne

     Zabawy muzyczno-rytmiczne

     Zabawy plastyczno- grafomotoryczne

     Gry i zabawy dydaktyczne

     Gimnastyka buzi i języka

      

     TYGODNIOWA TEMATYKA   ZAJĘĆ:

     MIESIĄC

     TYDZIEŃ  DATA TEMATYKA

     LISTOPAD/

     GRUDZIEŃ

      

     I

     15.11-19.11

     Moje prawa i obowiązki

     II 22.11-26.11

     Moje zdrowie i bezpieczeństwo

     III 29.11-03.12

     Jak wyglądał świat przed milionami lat

     IV 06.12-10.12

      

     Idzie zima ze śniegiem

                                                                                       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych