• GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

    •  

     800 080 222
      całodobowa bezpłatna infolinia
     dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


     Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska

     infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale

     także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc

     doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
      

     w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie

     coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji –

     słowneji fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często

     nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
      

     ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
      

     w najtrudniejszych sytuacjach.

     Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
      

     nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
      

     Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania,

     zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy,

     które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
      

     w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
      

     po wsparcie.

     W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom

     dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

     Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
      

     to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno

     przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:

     www.liniadzieciom.pl

     Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
      

     ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie

     linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała

     konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

     Departament Informacji i Promocji

     Ministerstwo Edukacji Narodowej
      

      

     Bezpłatna pomoc prawna

     Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 6 punktów darmowych porad prawnych. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

     https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna-i-bezplatne-poradnictwo-obywatelskie/

      

     Gdzie szukać pomocy?

     Instytucje pomagające dziecku i rodzinie

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

     44-200 Rybnik ul. Kościuszki 55  tel. 4223935, filia ul Karłowicza

     32 42 317 55

     Wydział ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

      Tel. 32 429 52 65, 32 42 952 62

      Stowarzyszenie "SENSORIS" - dla dzieci z dysfunkcjami

     Rybnik ul. Dąbrówki 9  tel. 4236010

     Zespół Interdyscyplinarny ds. „Niebieskiej Karty” Rybnik,

     ul. Jankowicka 1 pok. 310, Tel. 506 145 641, 32 42 260 80

      Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Rybnik

     ul. Mikołowska  94   tel. 32 4222070

        Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci  Rybnik, ul. Śląska 1

     tel. 32 73 93003

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii  Rybnik

     ul. Chrobrego 16 tel. 32 4225639

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Rybnik ul. 3 Maja 31
     tel. 32 4260033, 32 4228300

     Telefon Zaufania "KRYZYS"  Rybnik
     tel. 32 4233555 (całodobowy)

         Pomarańczowa linia - ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin

     z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków

     tel. 0 801 14 00 68

      Miejska komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych

     tel.32 4226245

       Niebieska Linia - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy

     w rodzinie   tel. 0 801 12 00 02

      Ośrodek Terapii Uzależnień

     Rybnik ul. Mikołowska 94  tel. 32 4222070

     NZOZ – Ośrodek Leczenia Uzależnień,

     Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”

      44 – 253 Rybnik – Boguszowice ul. Lompy 10

     Telefon: 32 42 433 24 42

     Oddział Detoksykacyjny dla Młodzieży

     Lubliniec  tel. (034) 3562451, 3562452Centrum Terapii Nerwic,

     Depresji i Uzależnień

     Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 20
     tel.32 47673555

     Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

     Jastrzębie Zdrój ul. Wrocławska 12a
     tel. 32 4718739

      Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

     Katowice ul. Marcinkowskiego 17A     tel. 32 2090009

     Komenda Miejska Policji Rybnik Pl. Armii Krajowej 5
     tel. 32 4221091

      Sąd Rejonowy Rybnik Pl. Kopernika 2      tel. 32 4260015

      Prokuratura Rejonowa Rybnik ul. Chrobrego 41    tel.32  4223455

     Fundacja Zobacz – Jestem

     0 016 111 telefon zaufania

     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

     Fundacja KidProtect

     Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON – telefon zaufania dla młodzieży

     22 635 93 92 w każdy piątek 16:00 – 20:00

     Rzecznik Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32

     00-450 Warszawa telefon: (22) 583 66 00 fax: (22) 583 66 96

     Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

      

     Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

     Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych