Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku

 

Nawigacja

Konkursy przedszkolne

Kontakt

Nazwa przedszkola: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
E-mail przedszkola: zsp7rybnik@gmail.com
Telefon: 32-4247278; 32-4247302
Adres przedszkola: 44-200 Rybnik - Orzepowice
ul.Borki 37 D
Odpłatność za obiady: nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569Inspektor ochrony danych: Joanna Moćko
kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com